Wat is Wet-Weter?

Wet-Weter is een transparante quickscan waarmee ondernemers snel en eenvoudig kunnen zien in hoeverre zij voldoen aan de eisen van de AVG.

 

Voor de ontwikkeling van Wet-Weter hebben Jade Juristen en reclamebureau Publiek de handen ineengeslagen. De quickscan zelf is inhoudelijk gebasseerd op de juridische kennis van Jade Juristen. Publiek heeft er met het ontwerp en met de technische ontwikkeling voor gezorgd dat dat de quickscan voor iedereen eenvoudig te gebruiken is. Met de uitkomst van de quickscan is direct inzichtelijk welke concrete stappen er eventueel nog genomen moeten worden om aan de eisen van de AVG te voldoen.